Yapı Ağırlığı hesaplanırken; yapı geometrisi, eleman kesit büyüklükleri ve yapıda hazır bulunan dış yükler göz önüne alınır.

Aşağıdaki örnekte Yapı Ağırlığı Hesabı, yarı rijit diyafram kabulü yapılan bir projede yapılacaktır.

Yapı ağırlık hesabı-yarı rijit.cde

Döşeme Kolon kiriş ve perdelerin zati ağırlıkları

Döşemeden kirişlere ve perdelere aktarılan sabit (G) ve Hareketli (Q) Yükleri Yoktur

Asansor perdesi G yüklemesi Eksenel kuvvetleri

Asansör perdesi Q Yüklemesi Eksenel Kuvvetleri

Kolonların G Yüklemesi eksenel kuvvetleri

Kolonların Q Yüklemesi eksenel kuvvetleri

Kat parametrelerinde gösterilen kat G ve Q yükleri

Kat Genel Bilgileri raporunda basılan kat ağırlıkları

Dinamik analizde kullanılan kat kütleleri

Raporlarda deprem parametrelerinde basılan yapı ağırlığı ve yapı serbest kütlesi

Titreşim Modu yeterlilik kontrolunde basılan Yapı toplam kütlesi


Sonraki Konu

Yük Bilgileri