Skip to main content
Skip table of contents

Yağmur İniş Borusu

Mimari proje tasarımlarında yer alan çatıdan gelen yağmur sularının, oluklardan zemine aktarımı için yağmur iniş boruları kullanılır. Yağmur iniş borusu oluşturma, projeye uygun şekilde düzenleme detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.