Skip to main content
Skip table of contents

Uyumsuz dosya versiyonu hatası veriyor. Nasıl düzeltebilirim?

Açılmaya çalışılan proje daha güncel bir versiyonda yapılmıştır.

Kullandığınız ideCAD versiyonunu güncelleyin ve projeyi açmayı tekrar deneyin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.