Demo versiyonunun açılışında da belirtildiği gibi demoda yapılan projeler lisanslı ideCAD versiyonu ile açılamazlar.