• TBDT 7.3.1.2 kolon eksenel kuvvet koşulu ile beraber TS500 - 7.4.1 kolon eksenel kuvvet koşulu otomatik yapılır.


SİMGELER

Ac = Kolonun brüt enkesit alanı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
Nd = Tasarım eksenel kuvveti

7.4.1 - Eksenel Basınç ve Eğilme

Dikdörtgen kesitli kolonlarda kesit genişliği 250 mm den az olamaz. Ancak, I, T ve L kesitli kolonlarda en küçük kalınlık 200 mm, kutu kesitli kolonlarda ise en küçük et kalınlığı 120 mm olabilir. Daire kesitli kolonlarda, kolon çapı 300 mm den az olamaz. Ayrıca tüm kolonlarda,

koşulu sağlanmalıdır.