Raporda yükleme sütununda, düşey yükler ve deprem etkisi altında hesaplanan en büyük eksenel kuvvetinin (Ndm) yüklemesi ile arttrılmış düşey yükler altında hesaplanan en büyük eksenel kuvvettin (Nd) kombinasyonu verilmektedir. Bu kombinasyonlara ait uç kuvvetler betonarme diyalogunda görülebilmektedir.

Kolon boyutları 30 x 60 ,

Ndm=32.4 tf Kombinasyon = G'+Q'-Ey-0.3Ex+0.3Ez'

Nd=26.14 tf Kombinasyon =1.4G+1.6Q

fck= 3059.149 tf/m2

fcd = 2039.432 tf/m2

0.40*Ac*fck = 0.40 * 3059.149 * 0.3*0.60 = 220.16 tf

Ndm=32.48 < 220.16 tf olduğundan koşul sağlanmaktadır.

0.9*Ac*fcd=0.9*2039.432*0.3*0.6=330.39 tf

Nd=26.14 < 330.39 tf olduğundan koşul sağlanmaktadır.