• Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutu 300 mm’den ve dairesel kolonların çapı 350 mm’den küçük olmayacağı otomatik denetlenir.

  • Kolonun brüt enkesit alanı, Ac , G+Q+E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü Ndm, kullanılarak Ac Ndm /(0.40 fck ) koşulunu sağlayıp sağlanmadığı otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

Ac = Kolonun brüt enkesit alanı
E = Deprem etkisi
Q = Hareketli yük etkisi
G = Sabit yük etkisi
Ndm = TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G+Q+E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı


TBDY 7.3.1.1 'e göre Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutu 300 mm’den ve dairesel kolonların çapı 350 mm’den küçük olmamalıdır. Bu koşul otomatik kontrol edilir ve gerekli bilgi verilir.

Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü

TBDY kolon en kesit alanı ve beton sınıfına bağlı olarak kolona etkiyen eksenel kuvvete sınır getirilmiştir.

7.3.1.2 – Kolonun brüt enkesit alanı, Ndm TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G+Q+E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü olmak üzere, Ac Ndm /(0.40 fck ) koşulunu sağlayacaktır.

Deprem ve düşey yükler altında oluşan en büyük eksenel basınç kuvveti Ndm ’nin 0.40 Ac fck küçük olup olmadığına bakılır.

Ac ≥ Ndm /(0.40 fck )

Koşul sağlanmazsa kolon alanı (Ac) veya beton sınıfı artırılmalıdır.