SİMGELER

Ac = Kolonun brüt enkesit alanı
Nd = Tasarım eksenel kuvveti
Ndm = TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G+Q+E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı


Kolon eksenel kuvvet kontrolü raporu, Kolon raporunda alt başlık olarak verilmektedir.

Ndm < 0.40 Ac fck

ve

Nd< 0.9 Ac fcd

kontrolleri yapılmaktadır.