• Tonozu projenizde olması gereken konumda ve geometride tanımladıktan sonra Tonoz yardımcı toolbarında yer alan Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutunu tıklayın.

  • Mesnet Koşullarını Belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Açılan diyalogda Yapı ile birlikte çözüm başlığını işaretledikten sonra tonozun her bir kenarı için hangi yapı elemanına mesnetleniyorsa sadece o seçenek/seçenekler aktif kalacak şekilde düzenlemenizi yapın.

Eğer tonoz elemanını yapı ile birlikte çözmek istiyorsanız, Analiz Ayarları diyaloğun Genel Ayarlar sekmesinden Yarı rijit diyafram seçeneğini işaretlemeniz daha doğru bir çözüm olur.