Merdiveninizi projenizde olması gereken konumda ve geometride tanımladıktan sonra Merdiven yardımcı toolbarında yer alan Merdiven Mesnet Koşullarını Belirle komutunu aktif hale getirin. Açılan diyalogda Yapı ile birlikte çözüm başlığını işaretledikten sonra merdivenin her bir kenarı için hangi yapı elemanına mesnetleniyorsa sadece o seçenek/seçenekler aktif kalacak şekilde düzenlemenizi yapın. Eğer merdiven elemanını yapı ile birlikte çözmek istiyorsanız, Analiz Ayarları/Genel Ayarlar sekmesinden Yarı rijit diyafram seçeneğini işaretlemeniz daha doğru bir çözüm olur.