Skip to main content
Skip table of contents

Merdiveni yapı ile birlikte nasıl çözerim?

  • Merdiveninizi projenizde olması gereken konumda ve geometride tanımladıktan sonra Merdiven yardımcı toolbarında yer alan Merdiven Mesnet Koşullarını Belirle komutunu aktif hale getirin.

  • Mesnet Koşullarını Belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Açılan diyalogda Yapı ile birlikte çözüm başlığını işaretledikten sonra merdivenin her bir kenarı için hangi yapı elemanına mesnetleniyorsa sadece o seçenek/seçenekler aktif kalacak şekilde düzenlemenizi yapın.

Eğer merdiven elemanını yapı ile birlikte çözmek istiyorsanız, Analiz Ayarları diyaloğun Genel Ayarlar sekmesinden Yarı rijit diyafram seçeneğini işaretlemeniz daha doğru bir çözüm olur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.