Tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY), AISC 360-16, AISC 358-16 ve TBDY yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.