Skip to main content
Skip table of contents

Alın Levhalı Kiriş Eki Birleşim Tasarımı

Alın levhalı kiriş eki birleşimi, iki kirişe kaynaklı alın levhalarını bulonla birleştirilmesi ile oluşturulan bir moment aktaran ek birleşimidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Alın levhalı kiriş eki birleşimi tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Alın levhalı kiriş eki birleşimi hesabında, geometri kontrolünde bulonlar arası mesafe, bulonların yatay ve düşey kenar mesafesi ile kaynak kalınlığı kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolünde mesnet bulonlarında çekme, alın levhası kalınlığı, alın levhası kayma akması, alın levhası kayma kırılması, mesnet bulonlarında kayma, alın levhasında bulon deliği ezilmesi ve kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.


Birleşim Geometrisi

Geometri Kontrolü

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

55 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

51.515 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı 1

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

6 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Mesnet Bulonunda Çekme

Ft

750000 kN/m2

Ab

AISC DG-4-2nd

3.7

Pt

h0

h1

314.368 mm

dm

393.235 mm

Mreq

40.179 kNm

Nreq

-16.552 kN

Rreq

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.899 kN

1017.876 kN

0.092

Alın Levhası Kalınlığı

Ab

Pt

Mn

AISC 358-16 (6.8-5)

Fyp

235346 kN/m2

 

Yp

2510.75 mm

 

tp

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

28.903 mm

30 mm

0.963

Alın Levhası Kayma Akması

Fyp

235359 kN/m2

Ag

ÇYTHYEDY 13.17

dm

393.235 mm

Mreq

40.179 kNm

Nreq

16.552 kN

Rreq

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.899 kN

1779.31 kN

0.053

Alın Levhası Kayma Kırılması

Fu

362846 kN/m2

Au

ÇYTHYEDY 13.18

dm

393.235 mm

Mreq

40.179 kNm

Nreq

16.552 kN

Rreq

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.899 kN

1508.714 kN

0.062

Mesnet Bulonda Kayma

Ab

 

Fnv

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.10b

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.058 kN

610.725 kN

0.002

Alın Levhasında Bulon Deliği Ezilmesi

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.058 kN

1695.14 kN

0.001

Kaynak Kalınlığı 1

Fyp

235359 kN/m2

AISC DG-4-2 nd

2.1.7

tbw

9 mm

 

Fe

480000 kN/m2

 

w


Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

3.976 mm

8.487 mm

0.469

Kaynak Dayanımı 1

w

8.487 mm

 

FE

480 N/mm2

 

le

189.75 mm

 

Rn

AISC DG-4-2 nd

2.1.8 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.058 kN

491.8 kN

0.002


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.