T levhalı kayma birleşimi, profilin gövdesine bulonla ve mesnete kaynakla bağlı olan bir moment aktarmayan birleşim (kayma birleşimi) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Tek kayma levhalı birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

T levhalı kayma birleşimi hesabında, geometri kontrolü olarak bulonlar arası mesafe kontrolü, yatay ve düşey kenar mesafe kontrolü, kaynak kalınlığı kontrolü, montaj stabilitesi kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolü olarak, kiriş bulonunda kayma, kiriş ve levha bulon deliklerinde ezilme, levha kayma akması, kiriş ve levha kayma kırılması, levhada blok kayma, levha eğilme burkulması, levha eğilme akması, mesnet kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

80.4 mm

 

 

d

20 mm

s =80.4 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

9 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

L

160.4 mm

 

 

hb

190.4 mm

L=160.4 > 190.4/2=95.2 mm

Dayanım Kontrolleri

Kiriş Bulonda Kayma

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fn

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

3.67 kN

56.549 kN

0.065

Kiriş Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

t

6.2 mm

Lc,spacing

 

Rn

Rn-spacing

 

Rn

 

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

107.983 kN

0.224

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

t

12 mm

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

180.26 kN

0.134

Kiriş Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

129.58 kN

0.186

Levha Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

181.208 kN

0.133

Levha Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

146.822 kN

0.164

Levhada Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

162.972 kN

0.148

Levha Eğilme Burkulması

Fy

235.359 N/mm2

 

t

12 mm

 

a

113 mm

 

L

279 mm

 

λ

 

Gereken

Hazır

Kontrol

≤0.70

0.29

Levha Eğilme Akması

dp

278.6 mm

 

Fy

235.359 N/mm2

 

tp

12 mm

 

a

112.95 mm

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

213.295 kN

0.113

Mesnet Kaynağı Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  9/0.707=12.73 mm

Fu

362.846  N/mm2

t

12 mm

Rnw

RnBM

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

0.015 kN/m

1306.245 kN/m

1.15*10(-5)