Skip to main content
Skip table of contents

T Profilli Birleşim Tasarım Raporu

T profilli birleşim raporunda Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre tasarımı yapılan birleşimin kontrolleri verilir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.