Tek kayma levhalı birleşim, profilin gövdesine bulonla ve mesnete kaynakla bağlı olan bir moment aktarmayan birleşim (kayma birleşimi) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Tek kayma levhalı birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Tek kayma levhalı birleşim hesabında, geometri kontrolü olarak bulonlar arası mesafe kontrolü, yatay ve düşey kenar mesafe kontrolü, kaynak kalınlığı kontrolü, montaj stabilitesi kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolü olarak, kiriş bulonunda kayma, kiriş ve levha bulon deliklerinde ezilme, levha kayma akması, kiriş ve levha kayma kırılması, levhada blok kayma, levha eğilme burkulması, levha eğilme akması, mesnet kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

s

79.5 mm

d

20 mm

s =79.5 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

Leh

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

9 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

L

239 mm

hb

248.6 mm

L=239 > 248.6/2=124.3 mm

Dayanım Kontrolleri

Kiriş Bulonda Kayma

  • Çelik analiz ayarları sekmesinde seçilen yöntemlerden Elastic method kullanılarak hesap yapılır. Bu hesabın detayı için referans olarak AISC Manual 14th 7-8 kullanılır.

  • Bu hesapta simetri ekseninin yarısı üzerinden işlem yapılır ve gereken kuvvette, kuvvet çifti oluşturacak şekilde hesaplanır.

Ab

Fn

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

32.601 kN

56.549 kN

0.577

Kiriş Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

Lc,edge

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

Lc,spacing

Rn-spacing

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

185.487 kN

0.349

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

Lc,edge

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

Lc,spacing

Rn-spacing

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

284.75 kN

0.227

Levha Kayma Akması

Ag

Fy

235.359 N/mm2

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

270 kN

0.240

Kiriş Kayma Kırılması

Anv

Fu

362.846 N/mm2

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

176.213 kN

0.367

Levha Kayma Kırılması

Anv

Fu

362.846 N/mm2

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

218.143 kN

0.297

Levhada Blok Kayma

Ag

Anv

Ant

Fy

235.359 N/mm2

Fu

362.846 N/mm2

Ubs

1

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

229.569 kN

0.282

Levha Eğilme Burkulması

Fy

235.359 N/mm2

t

12 mm

a

60 mm

L

239 mm

λ

Gereken

Hazır

Kontrol

≤0.70

0.17

Levha Eğilme Akması

dp

239 mm

Fy

235.359 N/mm2

tp

12 mm

a

60 mm

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

223.92 kN

0.289

Mesnet Kaynağı Dayanımı

w

12.73 mm

FE

480 N/mm2

l

239 mm

e

60 mm

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

64.748 kN

421.131 kN

0.154