Alın levhalı birleşim, profilin gövdesine kaynakla mesnete bulonla bağlı olan bir moment aktarmayan birleşim (kayma birleşimi) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Tek kayma levhalı birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Alın levhalı birleşim hesabında, geometri kontrolü olarak bulonlar arası mesafe kontrolü, yatay ve düşey kenar mesafe kontrolü, kaynak kalınlığı kontrolü, montaj stabilitesi kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolü olarak, mesnet bulonlarında kayma, mesnet profili ve levha bulon deliğinde ezilme, kiriş ve levha kayma kayması, kiriş ve levha kayma kırılması, levha blok kayma, kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.

Birleşim Geometrisi

Geometri Kontrolü

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

60 mm

 

 

d

20 mm

s =60 mm > smin = 3*16=48 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

40 mm

Leh ≥ 2d=2*16=32 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

22 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*16=32 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

22 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

5 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

L

150 mm

 

 

hb

190.4 mm

L=150 > 190.4/2=95.2 mm

Dayanım Kontrolleri

Mesnet Bulonda Kayma

Ab

 

Fnv

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.10b

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

144.765 kN

0.218

Mesnet Bulon Deliğinde Ezilme

dh

16+2=18 mm

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

197.853 kN

0.160

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

16+2=18 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

334.399 kN

0.094

Kiriş Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

122.166 kN

0.258

Levha Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

338.77 kN

0.093

Levha Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

287.374 kN

0.110

Levhada Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

308.556 kN

0.102

Kaynak Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  5/0.707=7.07 mm

Fu

362.846  N/mm2

t

6.2 mm

l

135.856 mm

Rnw

RnBM

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

91.688 kN

0.344