Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli Temelde zemin taşıma gücü yetersiz.

Sürekli temel, taban basıncı değeri, Analiz Ayarları diyalogunda girilen Zemin Taşıma Gücü(qt) değerini aşıyor anlamına gelmektedir.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, TK18 zemin taşıma gücü yetersiz.

Çözüm:

  • Ampatman boyutunu attırınız.

Çözüm işlemlerinden sonra analiz tekrarlanmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.