Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

TK1, Zemin Kat Kesme Güvenliği sağlanmıyor

Tüm elemanlarda:

Ve ≤ 0.22 fcd bw d

Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.

  1. Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)

  2. Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa

Olası Çözümler:

  • 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.

  • 2. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.

  • 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir


Simgeler

Ac = Kolon ve perde en kesit alanı

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

bw = Kesit genişliği

d = Kesit yüksekliği

fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı

Ve = Attırılmış düşey yükler deprem etkisi altında hesaplanan tasarım kesme kuvveti