Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli temel kesme güvenliği sağlanmıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

TK1, Zemin Kat Kesme Güvenliği sağlanmıyor

Tüm elemanlarda:

Ve ≤ 0.22 fcd bw d

Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.

  1. Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)

  2. Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa

Olası Çözümler:

  • 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.

  • 2. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.

  • 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir


Simgeler

Ac = Kolon ve perde en kesit alanı

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

bw = Kesit genişliği

d = Kesit yüksekliği

fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı

Ve = Attırılmış düşey yükler deprem etkisi altında hesaplanan tasarım kesme kuvveti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.