Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli temel kiriş yüksekliği açıklığın 1/10'undan az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Sürekli temel kiriş yüksekliği serbest açıklığın 1/10'undan az olamaz. (T.S.500 10.4.2)


Çözüm:

Katı ve adı verilen sürekli temellerinin kalınlığını koşul sağlanana kadar attırınız.

  1. Sürekli temel, sürekli temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel Ayarlar sekmesinde Yükseklik satırına sağlanan değeri giriniz ve Tamam butonun tıklayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.