Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli Temelde Donatı Yetersiz

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, TK101 Bodrum Kat Donatı Yetersiz

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden veya yönetmelik gereği hesaplanan donatı alanını karşılayacak donatı miktarı seçimi yapılamamış anlamına gelmektedir.

Sürekli Temellerde boyuna donatılar, ilaveler, etriyeler, gövde donatılar için geçerli olabilir.

Olası çözümler :

Betonarme diyaloglarında bulunan DS(donatı sabitleme) işaretini kaldırınız.

  • Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek donatı çaplarını arttırabilirsiniz.

  • İlgili elemanın boyutlarını arttırarak ihtiyaç duyulan donatı miktarını azalma yoluna gidebilirsiniz.

  • Eleman betonarme diyalogunda hangi donatı tipi için eksik donatı oluştuğuna bakarak, gerekli donatı miktarını kendiniz verebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.