Skip to main content
Skip table of contents

Ampatman yüksekliği 200mm'den az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Sürekli temel ampatman yüksekliği 200mm'den az olamaz. (T.S.500 10.4.2)


Katı ve adı verilen sürekli temellerinin ampatman yüksekiğini en az 20 cm veriniz.

  1. Sürekli temel, sürekli temelleri seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel Ayarlar sekmesinde Üst H2 ve Alt H2 satırına en az 20 cm giriniz ve Tamam butonun tıklayınız.


Sonraki Konu

Radye Temeller

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.