Dönüştür/Poligonal Profile (Söve) komutuyla söve profil çizimi, söve profiline dönüştürülür. Söve profili oluşturmak için ilkel objeler kullanılır. Kapalı bir alan oluşturularak çizilmiş bir en kesit Söve profil objesine dönüştürülür. Dönüştürme işlemesi sırasında profil objesi arşivi açılır ve en-kesit buraya kaydedilir.

Söve tanımlanırken Söve Ayarları diyaloğunda, Profil Arşivi açılarak tanımlanan en kesitlerden biri seçilir.

Dönüştür Komutunun Yeri

İşlem Adımları

  • İlkel Obje ikonlarından birini (sürekli çizgi, rota vs.) tıklayın.

  • Kesitin köşe noktalarını tıkayarak kapalı bir alan oluşturun.

  • Çizgileri seçin ve imleç çizgilerin üstündeyken farenin sağ tuşuna basın.

  • Açılan menüden Dönüştür/Poligonal Profile (Söve) satırını tıklayın.

  • Profil Ayarları diyalogu açılacak ve hazırlanan profil otomatik olarak Söve klasörü altında görünecektir.

  • Adı kısmında bir isim vererek Tamam butonunu tıklayın ve diyaloğu kapatın.

İşlem adımı

İlkel obje ile kesit çizilmesi

Söve kesitine dönüştürülmesi

Söve kesitine isim verilmesi ve kaydedilmesi

Profil Ayarları

Özellikler

Profil listesi

Kayıtlı profil objeleri listesi yer alır.

Profil önizlemesi

Seçilen kapalı alanın ölçüleri ile beraber önizlemesi yer alır.

Sürükle & bırak işlemi

Farklı bir klasöre kopyalanması ya da taşınması seçilir

Arşiv

Oluşturulan profil kesitinin nereye kaydedileceği seçilir

Profil

Profil kesitine isim verilir.