Skip to main content
Skip table of contents

Sövede Ofset

Ofset özelliği ile söve elemanları belirlenen mesafe kadar kapı/pencereden uzakta oluşturulur. Sövenin her parçası için ayrı ayrı ofset değeri girilir.

Ofset Özelliğinin Yeri

Söve ayarları diyaloğunda genel ayarlar sekmesinden ofset özelliğine ulaşabilirsiniz.

Söve Örnekleri

Söve ofset değerleri 0 olduğunda


Üst söve ofset değerleri 50 olduğunda


Düşey söve ofset değerleri 25 olduğunda


Alt söve ofset değerleri 50 olduğundaJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.