Koordinat Sistemi

1- Eksenler

Shell elemanın eksenleri ve düğüm nokta numaraları şekilde gösterildiği gibidir.

2- Shell eleman kuvvetlerinin yönleri ve anlamları

M11, M22

1 ve 2 eksenlerinde oluşan eğilme momentleri

M12

Düzlemsel burulma momenti

V13, V23

Elemanın yüzeyine dik kesme kuvvetleri

F11, F22

İlgili yönde, eleman düzlemi içindeki çekme kuvvetleri

F12

Eleman kesme kuvveti