Skip to main content
Skip table of contents

Serbest Çizgi Ayarları

Serbest çizgiye ait renk, çizgi kalınlığı ve çizgi tipi ayarlanır.

Serbest Çizgi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Serbest Çizgi Komutu Ayarları

Serbest çizgi komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Serbest Çizgi yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Serbest Çizgi Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz serbest çizgiyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Serbest Çizgi Ayarları

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.