Skip to main content
Skip table of contents

Sehim Sınırları

  • Döşeme ve kirişler için Sehim sınırları kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Kullanıcı tarafından belirlenen sehim sınırları döşeme ve kirişlerde otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

ln = Eleman serbest boyu


Ani sehim değerleri ve Zamana bağlı sehim ile hesaplanan toplam sehim değerleri TS500 Çizelge 13.3 de belirtilen değerler ile karşılaştırılır.

Kiriş Ayarları penceresinin Çatlamış Kesit / Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir. Sehim sınırı koşulları Ani sehim ve Toplam sehim için ayrı ayrı belirlenebilir.

Döşeme Ayarları penceresinin Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.