Skip to main content
Skip table of contents

Ani Sehimlerin Hesabı

  • Kirişler için ani sehim hesap TS500 13.2.2 'ye göre otomatik yapılır.

  • Döşemeler için ani sehim hesap TS500 13.2.2 'ye göre otomatik yapılır.

  • Sehim sınırı kullanıcı tanımlı olarak belirlenir.


SİMGELER

Ec = Beton elastisite modülü
fctd = Beton tasarım eksenel çekme dayanımı
Icr = Tarafsız eksene göre çatlamış kesit eylemsizlik momenti
Ief = Etkili eylemsizlik momenti
Ic = Tüm kesit eylemsizlik momenti
ln = Eleman serbest boyu
Mcr = Elemanın eğilmede çatlama momenti
Mmax = Elemandaki en büyük eğilme momenti
y = En dış çekme lifinin tarafsız eksenden uzaklığı
δt = Toplam sehim
δi = Ani sehim
δig = Kalıcı yüklerden oluşan ani sehim
γt = Kalıcı yük süre katsayısı
λ = Kalıcı sehim katsayısı
ρ' = Basınç donatısı oranı


TS500 13.2.2 ' ye göre kalıcı ve hareketli yükler altında betonarme eğilme elemanlarının ani sehimleri;

  • Mmax ≤ Mcr ise tüm eylemsizlik momenti Ic

  • Mmax > Mcr ise Etkili eylemsizlik momenti Ief

kullanılarak ve mesnet koşulları gözönüne alınarak hesaplanır.

Mmax ≤ Mcr olması durumu elemanda çatlama olmamasına karşılık gelmektedir ve bu sebeple tüm eylemsizlik momenti, Ic kullanılır. Mmax > Mcr olma durumunda elemanda çatlama olmasına karşılık gelir ve etkili atalet momenti, Ief değerine göre sehim hesaplanır.

Etkili eylemsizlik momenti Ief TS500 13.1 'e göre hesaplanır.

Betonarme elemanın çatlama durumu gözönünde tutularak hesaplanan sehim değerleri TS500 Çizelge 13.3 de belirtilen değerler ile karşılaştırılır.


Kiriş Ayarları penceresinin Çatlamış Kesit / Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir.

Döşeme Ayarları penceresinin Sehim sekmesinde sehim sınırları koşulları ayarlanabilir.


Kiriş Betonarme penceresinin Sehim ve Çatlak sekmesinde sehim hesapları incelenebilir.

Kiriş Sehim ve Çatlak Kontrolü raporundan kirişlerde hesaplanan ani sehim ve zamana bağlı sehim sonuçları incelenebilir.

Döşeme Sehim Kontrolü raporundan döşemelerde hesaplanan ani sehim ve zamana bağlı sehim sonuçları incelenebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.