Skip to main content
Skip table of contents

Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim Tasarımı

Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim, kolonlara bulon kirişe ise kaynakla bağlanan bir moment aktaran birleşim (rijit birleşim) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü ve birleşim uygulama sınırları kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur. Birleşim detayı uygulama sınırları TBDY Tablo 9B.1 'e göre kontrol edilir.

Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim hesabında, geometri kontrolünde yatay ve düşey bulon mesafeleri, alın levhası kaynak kalınlığı, süreklilik levhası kaynak kalınlığı ve uygulama sınırları kontrolü yapılır. Dayanım kontrollerinde, bulon çapı, alın levhası kalınlığı, alın levhası kayma akması, alın levhası kayma kırılması, mesnet bulonlarında kayma, alın levhasında bulon deliği ezilme, kolon başlığında bulon deliği ezilmesi, alın levhası kaynak kalınlığı, kolon başlık kalınlığı, kolon panel bölgesi kayması ve kayma bölgesi kalınlığı kontrolü yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

70 mm

Leh ≥ 2d=2*30=60 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

40 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

85 mm

Leh ≥ 2d=2*30=60 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

40 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kiriş Gövdesi Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

a

6 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

a

8 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Gövdesi Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

a

8 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Birleşim Detayı Uygulama Sınırları (TBDY Tablo 9B.1)

Kiriş açıklığı/Kiriş enkesit yüksekliği

9144 mm /450 mm=20.32

≥7.0

Alın levhası kalınlığı, tp

32 mm

12≤tp≤60

Alın levhası genişliği,bp

290 mm

160≤ bp≤ 300

Bulonlar arası yatay mesafe, g

150 mm

100≤g≤155

pfi

60 mm

40≤pfi≤115

pfo

60 mm

40≤pfo≤115

Kiriş enkesit yüksekliği, db

450 mm

270≤ db≤ 1400

Kiriş başlık kalınlığı, tbf

15 mm

10≤tbf≤25

Kolon enkesit yüksekliği

650

≤ 920 mm

Bulon sınıfı

10.9

8.8 - 10.9

Alın levhası malzemesinin min akma gerilmesi

275 MPa

235 /275 / 355 MPa

Başlık levhası kaynağı

CJP

CJP

Dayanım Kontrolleri

Bulon çapı

Muc

783.345 kNm

AISC 358-16 (6.8-3)

Ft

750000 kN/m2

ho

h1

db

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

29.141 mm

30 mm

0.971

Alın Levhası Kalınlığı

Muc

783.345 kNm

AISC 358-16 (6.8-5)

Fyp

275000 kN/m2

s

Yp

Yp

tp

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

30.74 mm

32 mm

0.961

Alın Levhası Kayma Akması

Muc

783.345 kNm

AISC 358-16 (6.8-7)

Ff

Rreq=Ff/2

Fyp

275000 kN/m2

bp

290 mm

tp

32 mm

d

450 mm

tbf

15 mm

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

900.396 kN

1531.2 kN

0.588

Alın Levhası Kayma Kırılması

Muc

783.345 kNm

AISC 358-16 (6.8-7)

Ff

Rreq=Ff/2

Fup

410000 kN/m2

An

d

450 mm

tbf

15 mm

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

900.396 kN

1027.3 kN

0.876

Mesnet Bulonda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

212.57 kN

1145.11 kN

0.186

Alın Levhasında Bulon Deliği Ezilme

dh

30+3=33 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

212.57 kN

3400.704 kN

0.063

Kolon Başlığında Bulon Deliği Ezilmesi

dh

30+3=33 mm

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

212.57 kN

3294.432 kN

0.065

Kiriş Gövdesi Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

Fyp

275000 kN/m2

AISC 358-16

(6.7.6)3

tbw

9 mm

Fe

490000 kN/m2

w

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

4.763 mm

8.487 mm

0.561

Kolon Başlık Kalınlığı

Muc

783.345 kNm

AISC 358-16 (6.8-5)

Fyp

275000 kN/m2

s

c

Yc

Yc

tcf

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.324 mm

31 mm

0.785

Kolon Panel Bölgesi Kayması

Pr

429.124 kN

ÇYTHYEDY 13.29a

Py

Fy

275000 kN/m2

Ag

28634.759 mm2

dc

650 mm

tw

16 mm

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1595.191 kN

1716 kN

0.930

Kayma Bölgesi Kalınlığı

tmin≥u/180

TBDY 2018 9.3.4.2b

tmin=tw

16 mm

tw

16 mm

u

2016 mm

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

11.2 mm

16 mm

0.700


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.