Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı Dört Bulonlu Birleşimler için sağlanması gereken koşullar TBDY EK 9B 'de belirtildiği şekilde kontrol edilir.

Sağlaması gereken koşullar

  • Ek 9B ‘de belirtilen süneklik düzeyi sınırlı için en az 0.02 radyan, süneklik düzeyi yüksek için ise en az 0.04 radyan göreli kat ötelemesi açısını sağlayacak kapasitede olması gerekir.

  • Hadde geniş başlıklı kesitler için aşağıda detaylandırılacak sınırlara uyulmalıdır.

Esaslar

  • Birleşim boyutlandırmasında sadece YDKT yöntemi kullanılacaktır. Sınır durumlar için kullanılan dayanım katsayıları ise şunlardır:

-Sünek göçme sınır durumu (Akma Sınır Durumu):

-Sünek olmayan göçme sınır durumu (Kırılma Sınır Durumu): 

  • Plastik mafsal boyu lh her bir birleşim tipi için ilgili uygulama kuralları bölümünde tanımlanmıştır.

  • Plastik mafsal moment değerleri:

  • Birleşimin boyutlandırılmasında kullanılan Vuc, akma durumu esas alınarak belirlenen kesme kuvveti ile kiriş ucundaki plastik mafsalda 1.2G+0.5Q+0.2S kombinasyonundan hesaplanan kesme kuvveti toplanarak yukarıdaki görselde yer alan denkleme göre belirlenir.

  • Kayma bölgesi için gerekli kesme kuvveti dayanımı, kolona birleşen kirişlerin olası plastik momentleri etkisinden meydana gelen kolon kesme kuvveti kullanılarak hesaplanır.

Uygulama Sınırları