Skip to main content
Skip table of contents

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim Tasarımı

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim, kolonlara bulon, kirişe ise kaynakla bağlanan ve berkitme levhası olan bir moment aktaran birleşim (rijit birleşim) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü ve birleşim uygulama sınırları kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur. Birleşim detayı uygulama sınırları TBDY Tablo 9B.1 'e göre kontrol edilir.

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Dört Bulonlu birleşim hesabında, geometri kontrolünde yatay ve düşey bulon mesafeleri, alın levhası kaynak kalınlığı, süreklilik levhası kaynak kalınlığı ve uygulama sınırları kontrolü yapılır. Dayanım kontrollerinde, bulon çapı, alın levhası kalınlığı, alın levhası kayma akması, alın levhası kayma kırılması, berkitme levhası kaynak kalınlığı, mesnet bulonlarında kayma, alın levhasında bulon deliği ezilme, kolon başlığında bulon deliği ezilmesi, alın levhası kaynak kalınlığı, kolon başlık kalınlığı, kolon panel bölgesi kayması ve kayma bölgesi kalınlığı kontrolü yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

72 mm

Leh ≥ 2d=2*30=60 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

48 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

72 mm

Leh ≥ 2d=2*30=60 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

48 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kiriş Gövdesi Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

5 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Berkitme Kiriş Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

5 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Berkitme Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

5 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

8 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Gövdesi Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

8 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Birleşim Detayı Uygulama Sınırları (TBDY Tablo 9B.1)

Kiriş açıklığı/Kiriş enkesit yüksekliği

9144 mm /450 mm=20.32

≥7.0

Alın levhası kalınlığı, tp

30 mm

12≤tp≤40

Alın levhası genişliği,bp

298 mm

160≤ bp≤ 300

Bulonlar arası yatay mesafe, g

154 mm

100≤g≤155

pfi

72 mm

45≤pfi≤140

pfo

72 mm

45≤pfo≤145

Kiriş enkesit yüksekliği, db

450 mm

270≤ db≤ 610

Kiriş başlık kalınlığı, tbf

15 mm

10≤tbf≤25

Kolon enkesit yüksekliği

650

≤ 920 mm

Bulon sınıfı

10.9

8.8 - 10.9

Alın levhası malzemesinin min akma gerilmesi

275 MPa

235 /275/355 MPa

Başlık levhası kaynağı

CJP

CJP

Dayanım Kontrolleri

Bulon çapı

Muc

803.836 kNm

AISC 358-16 (6.8-3)

Ft

750000 kN/m2

 

ho

 

h1

 

db

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

29.52 mm

36 mm

0.820

Alın Levhası Kalınlığı

Muc

803.836 kNm

AISC 358-16 (6.8-5)

Fyp

275000 kN/m2

 

s

 

Yp

 

Yp

 

tp

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

27.027 mm

30 mm

0.901

Alın Levhası Berkitme Kalınlığı

tbw

9 mm

AISC 358-16 (6.8-9)

Fyb

275000 kN/m2

 

Fys

275000 kN/m2

 

ts

12 mm

 

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

9 mm

12 mm

0.750

Alın Levhası Berkitme Yerel Burkulması

hs

144 mm

AISC 358-16 (6.8-10)

ts

12 mm

 

E

205939650 kN/m2

 

Fys

275000 kN/m2

 

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

12

15.325

0.783

Berkitme Kiriş Başlığı Kaynak Kalınlığı

Fys

275000 kN/m2

AISC DG 4-2nd

3.2.10

ts

12 mm

 

Fe

490000 kN/m2

 

w

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

6.35

7.072

0.898

Berkitme Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

Fys

275000 kN/m2

AISC DG 4-2nd

3.2.10

ts

12 mm

 

Fe

490000 kN/m2

 

w

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

6.35

7.072

0.898

Mesnet Bulonda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

214.84 kN

1648.959 kN

0.130

Alın Levhasında Bulon Deliği Ezilmesi

dh

36+3=39 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

214.84 kN

3307.716 kN

0.065

Kolon Başlığında Bulon Deliği Ezilmesi

db

36 mm

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

214.84 kN

3953.318 kN

0.054

Kiriş Gövdesi Alın Levhası Kaynak Kalınlığı

Fyp

275000 kN/m2

AISC 358-16

(6.7.6)3

tbw

9 mm

 

Fe

490000 kN/m2

 

w

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

4.763 mm

7.072 mm

0.673

Kolon Başlık Kalınlığı

Muc

803.836 kNm

AISC 358-16 (6.8-13)

Fyp

275000 kN/m2

 

s

 

c

 

Yc

 

Yc

 

tcf


Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

25.336 mm

31 mm

0.817

Kolon Panel Bölgesi Kayması

Pr

429.124 kN

ÇYTHYEDY 13.29a

Py

 

Fy

275000 kN/m2

 

Ag

28634.759 mm2

 

dc

650 mm

 

tw

16 mm

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1636.918 kN

1716 kN

0.954

Kayma Bölgesi Kalınlığı

tmin≥u/180

TBDY 2018 9.3.4.2b

tmin=tw

16 mm

 

tw

16 mm

 

u

2016 mm

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

11.2 mm

16 mm

0.700


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.