Skip to main content
Skip table of contents

Rijid Çevre Perdelerine Aktarılan Kuvvetler (4.5.7.3)

  • Deprem hesabı sonucunda bodrum katlardaki rijit çevre perdelerine aktarılan kuvvetler otomatik hesaplanır.


Deprem hesabı sonucunda bodrum katlardaki rijit çevre perdelerine aktarılan kuvvetler TBDY Madde 7.11.5 'ya göre hesaplanır.

Rijit bodrum katlarında bodrum perdeleri yapının diğer kısımlarına göre daha rijit özellik gösterir. Bu nedenle bodrum çevre perdelerine bağlanan döşemelerin gerilmeleri diğer döşemelerden büyük çıkmaktadır. 4.5.7.2 'de anlatıldığı gibi geçiş kat döşemeleri yarı rijit diyagram çözümü kullanılarak iki boyutlu sonlu elemanlar ile modellenir. Bu modelleme sonucunda oluşan düzlem içi döşeme gerilmelerinde de geçiş kat döşemelerinde rijit bodrum çevre perdelerine aktarılan gerilmeler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki görselde bir binanın geçiş katındaki plan görünüşü verilmiştir.

Burada döşemeler yarı rijit diyafram kabulü ile çözülmüş ve döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlar ile modellenmiştir.( X ) ve ( Y ) yönündeki deprem etkileri sebebiyle rijit çevre perdelerine bağlanan döşemelerdeki gerilmelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Görüldüğü gibi rijit çevre perdelerin yakınlarında bulunan döşemeler daha yüksek kayma gerilmeleri almıştır. TBDY Madde 7.11.5 kullanılarak hesaplanan Döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti hesabı ve TBDY Madde 7.11.3 kullanılarak hesaplanan Döşeme Gerilme Kontrolleri hesabı ile geçiş katları dahil olmak üzere tüm döşemeler kontrol edilir ve raporlanır.

Geçiş döşemeleri, normal katlar ile çok rijit katlar arasında yük akışını sağlayan ana eleman olması sebebi ile aktarımın sağlıklı gerçekleştiği hesaplarla gösterilmek zorundadır. Gerekli durumlarda ek bağlantı donatı hesabı gerçekleştirilmelidir. Bu kontroller otomatik gerçekleştirilir ve raporlanır. Bknz: Döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.