Skip to main content
Skip table of contents

Ribbon arayüze nasıl geçebilirim?

Ribbon arayüzde Giriş, Betonarme, Çelik, Değiştir vb. herhangi bir menü başlığına bir kez tıklandığında o menüye geçilir, menü altında bulunan bölüm ve komut ikonları görünür.

Ribbon arayüze geçmek için;

  • Klasik menü de toolbardan Genel Ayarlar ikonunu tıklayın.

  • Genel ayarlar diyaloğu açılacaktır. Ribbon menüyü kullan seçeneğini işaretleyin.

image-20240524-064852.png
  • ideCAD’i yeniden başlattığınızda ribbon arayüzle açılacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.