Skip to main content
Skip table of contents

Eleman Bazında Rapor Almak

Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar, sadece ilgili başlıklara göre rapor verir. Herhangi bir elemanı seçip Rapor menüsünden ilgili elemanın raporu alındığında sadece seçilen elemanın hesap çıktıları rapor olarak düzenlenecektir.

Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa, Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır.

Kiriş Raporu Komutunun Yeri

Ribbon menü raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek kiriş genel raporu sayfaları


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.