SİMGELER

Ach = Boşluksuz perdenin, bağ kirişli perdede her bir perde parçasının, döşemenin veya boşluklu döşemede her bir döşeme parçasının brüt enkesit alanı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fywd = Enine donatının tasarım akma dayanımı
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme kuvveti dayanımı
ρsh = Perdede yatay gövde donatılarının hacimsel oranı


TBDY Madde 7.6.7.1 - Perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr , Denk.(7.17) ile hesaplanacaktır.

7.6.6.3 ’te tanımlanan Ve tasarım kesme kuvveti Denk.(7.18) ’de verilen koşulları sağlayacaktır:

Aksi durumda, perde enine donatısı ve/veya perde kesit boyutları bu koşullar sağlanmak üzere arttırılacaktır.