Planı yukarıda yer alan çekirdekte 2 adet U şeklinde perdeden oluşan bağ kirişli perde ile moment aktaran betonarme çerçeveli sistemin tasarımı için C35/S420 malzeme kullanılmaktadır. U şeklindeki sağ isimli poligon perdenin P31 koluna ait kesme dayanımını belirleyelim. Aşağıdaki plan görüntüsünde her bir perde kolunun plan üzerindeki uzunluğu ve genişliği yer almaktadır.

Çözüm:

Öncelikle, poligon perde kolu için kesme dayanımı, Vr TBDY Denklem 7.17 'ye göre hesaplanır.

Denklemde yer alan ρsh , poligon perde kolunun yatay gövde donatılarının hacimsel oranıdır ve hesaplamak için gerekli olan perde etriye bilgisine ilgili perdenin tasarım menüsünden ulaşılır.

Ach, ideCAD’de paspayının çıkarılması ile elde edilen net alan olarak hesaplanmalıdır.

Perde tasarım kesme kuvveti için, TBDY Denklem 7.18 'de belirtilen üst sınırlar hesaplanır.

Perde grubu raporu, kesme güvenliği kontrolünde hesaplanan bu değerler aşağıdaki gibi tablo halinde verilir.