Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Deprem Hesabı

15.6. DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE DEPREM HESABI

15.6.1. Tanım

Mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme hesapları için kullanılacak doğrusal olmayan hesap yöntemlerinin amacı, verilen bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvet taleplerinin hesaplanmasıdır. Daha sonra bu talep büyüklükleri, şekildeğiştirme ve iç kuvvet kapasiteleri ile karşılaştırılarak kesit ve bina düzeyinde yapısal performans değerlendirmesi yapılacaktır.

15.6.2. Hesap Yöntemleri

Mevcut veya güçlendirilmiş binaların değerlendirilmesinde kullanılacak doğrusal olmayan hesap yöntemleri, ayrıntıları 5.6 ’da açıklanan Tek Modlu İtme Yöntemleri, 5.6.6 ’da açıklanan Çok Modlu İtme Yöntemleri ile 5.7 ’de açıklanan Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi’dir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.