Süneklik düzeyi yüksek perdelerin TBDY 7.6.6.3 'de verilen koşullara uygun olarak bulunan tasarım kesme kuvvetleri, Ve , TBDY 7.6.7.1 'de anlatılan perde kesitinin kesme dayanımı, Vr , ile karşılaştırılarak yeterlilikleri kontrol edilmektedir. Aşağıda örneği gösterilen raporun TBDY 7.6.7.1 ile ilgili olan bölümün (Kontrol sütunu) açıklaması yapılacaktır.

Ach boşluksuz perdenin veya bağ kirişli perdede her bir perde parçasının brüt enkesit alanı

fctd , betonun tasarım çekme dayanımı

fck , betonun karakteristik basınç dayanımı

ρsh , perde yatay gövde donatılarının hacimsel oranı

fywd , perde enine donatısının tasarım akma dayanımı

olmak üzere perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr , TBDY Denklem 7.17 ile hesaplanmaktadır.

Perdelerin TBDY 7.6.6.3 ile bulunan Tasarım Kesme Kuvveti, Ve , TBDY Denklem 7.18 ile verilen koşulları sağlamak durumundadır.

Raporda gösterilen ve “Kontrol” sütununun altında bulunan Ve değeri TBDY 7.6.6.3 kullanılarak bulunan tasarım kesme kuvveti değeridir. Vr değeri ise TBDY Denklem 7.17 'de verilen perde kesitinin kayma dayanımıdır. VeMax değeri TBDY Denklem 7.18 'de verilen sınır değerlerdir. Eğer boşluklu perde(bağ kirişli perde) ise VeMax = 0.65Ach(fck)1/2 , boşluksuz perde ise VeMax = 0.85Ach(fck)1/2 olarak hesaplanmaktadır.

Raporda perde sütununun altında bulunan perde isimlerinin yanında ( * ) işareti var ise [ örneğin P103(*) ] bu perde boşluklu (bağ kirişli) perde anlamına gelmektedir. Eğer perde isimlerinin yanında bu işaret yok ise boşluksuz perde anlamına gelmektedir.

Tasarım Kesme Kuvveti, Ve değeri, perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr değerinden ve VeMax değerinden küçük ise perdelerin kesme güvenliği sağlanmıştır.


Sonraki Konu

(7.6.7) Örnek Hesap