Tasarım Ayarları Alt Sekmeleri

  • Çelik kiriş modellemesi tamamlandıktan sonra elemanın üzerine çift tıklayarak özelliklerine girilir.

  • Çelik kiriş menüsünde 3 adet yeni alt sekme görülecektir. Bu sekmeler analiz ve tasarım için ayarlamaları içerir.

TBDY 2018

  • TBDY 2018 alt sekmesinde yer alan kutucuğa işaret konulması halinde düşey deprem etkisinin hesaplanması için 4.4.3.1 gereği düşey tasarım spektrumu ile hesap yapılmakta ve EdR(Z) hesaplanmaktadır.

Serbestlikler

  • Serbestlikler sekmesinde elemanın başlangıç ve bitiş uçlarında mesnet koşulu ve yay değerleri girilir. Bu işlem için sekmede en üstte yer alan ‘Dikkate alınacak uç serbestlikleri’ kutucuğuna tıklanarak aktif hale getirilmelidir.

1

Elemanın başlangıç ucu için eksenel kuvvet, 2 yönü kesme kuvveti, 3 yönü kesme kuvveti, burulma, 2 yönü momenti ve 3 yönü momentine işaret konulması halinde ilgili kuvvet başlangıç ucunda 0 olacaktır.

2

Elemanın bitiş ucu için eksenel kuvvet, 2 yönü kesme kuvveti, 3 yönü kesme kuvveti, burulma, 2 yönü momenti ve 3 yönü momentine işaret konulması halinde ilgili kuvvet başlangıç ucunda 0 olacaktır.

3

Elemanın başlangıç ucu için yay katsayısı girilir. Kutucuk içinde sağ tuş yapılarak birim değiştirilebilir.

4

Elemanın bitiş ucu için yay katsayısı girilir. Kutucuk içinde sağ tuş yapılarak birim değiştirilebilir.

Tasarım

  • Tasarım sekmesinde tasarımda kullanılan parametrelere müdahale edilir. Kutucuğa işaret yerleştirilmesi halinde kutucuğa yazılan katsayı tasarım hesabında kullanılır. Kutucuğa herhangi bir işaret konulmaması halinde otomatik bu katsayılar hesaplanır ve tasarımda kullanılır.

K Majör

Eleman güçlü yönü burkulma boyu katsayısı

K Minör

Eleman zayıf yönü burkulma boyu katsayısı

Mesnetlenmiş uzunluk oranı (Majör)

Elemana güçlü yönünde bağlanan iki eleman arasındaki uzunluğun tüm eleman boyuna oranı

Mesnetlenmiş uzunluk oranı (Minör)

Elemana zayıf yönünde bağlanan iki eleman arasındaki uzunluğun tüm eleman boyuna oranı

Mesnetlenmiş uzunluk oranı (LTB)

Yanal burulmalı burkulma hesabında kullanılmak üzere ilgili doğrultu için elemana bağlanan iki eleman arasındaki uzunluğun tüm eleman boyuna oranı

Eğilme katsayısı (Cb)

Moment düzeltme katsayısı, Çelik Yapılar Yönetmeliği Denklem 9.1' e göre hesaplanır

Sehim sınırı

Tasarımda kullanılan ilgili Çelik Yapılar yönetmeliğinde belirtilen eleman bazlı sınır değerdir. Konsol kiriş gibi ayrımlar otomatik yapılmamaktadır. Kirişin kullanıldığı durumlara göre sınır değerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

Mesnetlenmiş uzunluğa göre açıklığı belirle

İlgili elemanın bağlı olduğu veya oturduğu iki eleman arasındaki boyu, temiz açıklığın sehim hesabında kullanılmasıdır. Mafsallı bağlantılarda tercih edilir.

Moment diyagramına göre açıklığı belirle

İlgili elemanın moment diyagramının şekline göre sehim hesabında kullanılan denklem değişir. Bu nedenle konsol kirişler, bir yönü ankastre diğer yönü sabit bağlı kirişlerde kullanılmalıdır.

Elemanın uzunluğundan açıklığı belirle

İlgili elemanın tam boyu üzerinden sehim hesabının yapılmasını sağlar.

  • Kontrolü ise analiz ve tasarım sonrası çelik tasarım - kiriş - detaylar bölümünde verilir.