Skip to main content
Skip table of contents

Kolon Büyüme Sınırları

Büyüme sınırları özelliğiyle betonarme dikdörtgen kolonlarda kolon boyutları değiştirildiğinde, kolonun hangi yöne/yönlere doğru büyüyüp küçüleceği belirlenir.

Kolonlar işaretli kutucukların belirttiği yönler doğrultusunda büyüyüp küçülür. Buradaki işaretleme kolon aplikasyonda kolon büyüme istikametini de belirler.

Büyüme Sınırları Özelliğinin Yeri

Kolon ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden büyüme sınırları özelliğine ulaşabilirsiniz.

Kolon akslarına göre büyüme sınırlarına örnekler


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.