Skip to main content
Skip table of contents

Kirişsiz (Mantar) döşemeli sistemler perde içermelidir.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kirişsiz (Mantar) döşeme içeren taşıyıcı sistemler X ve Y yönlerinde perde içermelidir.


TBDY 4.3.4.4 maddesinde Sadece kirişsiz döşemeleri içeren taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz perdeler tarafından karşılanacaktır (Tablo 4.1’de A12, A13 ve A32 taşıyıcı sistemleri). Çelik binalarda ise süneklik düzeyi yüksek merkezi ve/veya dışmerkez çaprazlı veya burkulması önlenmiş çaprazlı çerçeveler veya süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çerçeveler kullanılacaktır (Tablo 4.1’de C12, C13 ve C32 taşıyıcı sistemleri). Bu tür sistemlerin hesabı iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama hesapta çerçeve kolonları alttan ve üstten mafsallı alınacaktır. İkinci aşama hesapta ise bu elemanların bağlantıları monolitik olarak modellenecektir, koşulu bulunmaktadır.

Bu maddeye istinaden sistemde perde tanımlanmış olmalıdır.

Çözüm :

Yapıya perde ekleyerek hesabı tekrarlayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.