Skip to main content
Skip table of contents

Kirişsiz döşemeli sistemler, yarı rijit diyafram ile analiz yapılmalıdır.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kirişsiz döşemeli sistemler, yarı rijit diyafram kabulü ile analiz yapılmalıdır.


TBDY 2018 4.5.6.2 maddesinde, 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir, koşulu bulunmaktadır.

TBDY 2018 7.11.3 maddesinde, kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların döşemelerindeki düzlem içi eksenel ve kayma gerilmeleri, elastik diyafram kabulü ile hesaplanacaktır, koşulu ayrıca bulunmaktadır.

Bu nedenle döşeme rijitleri analiz modelinde bulunmalıdır.

Çözüm:

Analiz Ayarları/TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazını kullanarak uygun taşıyıcı sistem, döşeme tipini seçiniz ve ardından yarı rijit diyafram seçeneğini işaretleyiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.