Skip to main content
Skip table of contents

Kirişin kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı.

Çıkan mesajın tamamı örnek:

K1 kirişinin S1 ve P1 objeleri ile kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı. (TBDY 7.4.3.1)


Kiriş donatılarından birinin donatı kenetleme boyu, kirişin mesnetlendiği perde ve/veya kolon içerisinde yeterince uzun olmadığı durumda bu mesaj verilmektedir.

7.4.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi

7.4.3.1 (b) maddesinde aşadaki koşullar verilmiştir.

Kolona birleşen kirişlerin kolonun diğer yüzünde devam etmediği durumlarda kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece bükülecektir. Bu durumda boyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmının toplam uzunluğu, TS 500’de öngörülen düz kenetlenme boyu lb ’den az olmayacaktır. 90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4lb ’den, düşey kısmı ise 12φ ’den az olmayacaktır  Perdelerde ve a ölçüsünün düz kenetlenme boyu lb ’den ve 50φ ’den daha fazla olan kolonlarda, boyuna donatının kenetlenmesi, 90 derecelik kanca yapılmaksızın düz olarak sağlanabilir.

Hata mesajı perdenin kısa için, yukarıdaki çizimde görünen koşullardan biri sağlanmadığında verilmektedir.

Çözüm

  • a + b toplam uzunluğunu artırılmalıdır. Bunun için ilgili yönde perdenin boyutu büyütülebilir.

  • Boyuna donatı çapı azaltılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.