Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş numaralarını her katta sol üstten başlayarak sıralı nasıl yaparım?

Objeleri otomatik adlandır komutunu kullanarak kiriş numaralarını değiştirebilirsiniz. Otomatik adlandırma ile tüm yapıyı tek seferde veya sadece seçilen elemanı veya eleman gruplarını adlandırabilirsiniz.

  • Numaralarını değiştireceğiniz kirişleri seçin.

  • Ribbon menü değiştir sekmesi obje edit başlığından Objeleri Otomatik Adlandır ikonunu tıklayın.

  • Otomatik adlandırma seçenekleri diyaloğu açılacaktır.

  • Otomatik adlandırmayı yaparken kat bazında ”Diğer kattaki objeleri mevcut kattaki objeleri dikkate alarak adlandır” seçeneğini işaretlenirse diğer katlarda bulunan elemanlar, çalışılan kattaki elemanlar ile aynı olacak şekilde adlandırılır. İşaretlenmezse her katın elemanları kendi katın içindeki duruma göre adlandırılır.

  • Tamam butonuna tıkladığınızda Objeleri Otomatik Adlandır diyaloğu açılacaktır.

  • Kiriş sekmesine tıklayın. İlk adını verin. Sol üstten başlaması için yukarıdan aşağıya ve soldan sağa seçeneklerini işaretleyin.

  • Tamam butonuna tıkladığınızda kirişleriniz sol üstten başlayarak numaralandırılacaktır.

Bir başka seçenek ise kat bazında tek tek kendinizde adlandırma yapabilirsiniz. İlk başta seçeceğiniz elemana göre ismi girip, sırasıyla elemanları seçerseniz o sıralamada adlandırma yapmış olursunuz. Bu işlem için Obje adlandır komutunu kullanabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.