Mevcut binaların performans analizinde sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir. Mevcut yapıların performans değerlendirmesi Kesitlerin hasar bölgelerine göre yapılır. Kritik kesitlerinin hasar bölgeleri Sınırlı Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi, İleri Hasar Bölgesi ve Göçme Bölgesi olarak tanımlanır.


  • Elemanlara otomatik olarak tanımlanan plastik mafsalların kesit hasar durumları ve sınır değerleri otomatik olarak hesaplanır.


SİMGELER

SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
GÖ = Göçme Öncesi


Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımında Sünek Elemanlar için üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumlarıdır ve bunların sınır değerleridir.

Sınırlı Hasar (SH) kesitte çok küçük miktarda veya sıfır elastik ötesi (plastik) davranış olması durumudur. Plastik mafsallar Sınırlı Hasar (SH) düzeyinde elastik davranır ve plastik dönme meydana gelmez. Kontrollü Hasar (KH) kesit dayanımı güvenli olacak şekilde sınırlı miktarda elastik ötesi davranış yapar. Plastik mafsallar Kontrollü Hasar (KH) düzeyinde sınırlı miktarda plastik dönme yapar ve yapıda ufak miktarda hasarlar meydana gelir. Göçme Öncesi (GÖ) hasar durumu kesitte plastik şekildeğiştirmelerin ileri düzeyde olduğu ve kesit güvenliğinin sağlandığı davranıştır. Bu sınır değerinden sonra plastik mafsal taşıyıcılığını yitirerek göçme bölgesine geçer ve kesit güvenliğini sağlayamaz. Gevrek hasar gören elemanlar için yukarıdaki sınıflandırmalar geçerli değildir. Betonarme elemanlarda sünek davranış eğilme etkisi altında elde edilir. Eğer eleman kayma dayanımı aşıyor ise kayma şekildeğiştirmelerinden ötürü kesit plastik şekildeğiştirme yapmaksızın göçme bölgesine gider ve taşıyıcılığını yitirir.