Mevcut binaların performans analizinde sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir. Mevcut yapıların performans değerlendirmesi Kesitlerin hasar bölgelerine göre yapılır. Kritik kesitlerinin hasar bölgeleri Sınırlı Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi, İleri Hasar Bölgesi ve Göçme Bölgesi olarak tanımlanır.


SİMGELER

SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
GÖ = Göçme Öncesi


TBDY Bölüm 15.3. YAPI ELEMANLARINDA HASAR SINIRLARI VE HASAR BÖLGELERİ

15.3.1. Kesit Hasar Durumları

Sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir. Sınırlı hasar ilgili kesitte sınırlı miktarda elastik ötesi davranışı, kontrollü hasar kesit dayanımının güvenli olarak sağlanabileceği elastik ötesi davranışı, göçme öncesi hasar durumu ise kesitte ileri düzeyde elastik ötesi davranışı tanımlamaktadır. Gevrek olarak hasar gören elemanlarda bu sınıflandırma geçerli değildir.

15.3.2. Kesit Hasar Bölgeleri

Kritik kesitlerinin hasarı SH ’ya ulaşmayan elemanlar Sınırlı Hasar Bölgesi ’nde, SH ile KH arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi ’nde, KH ile GÖ arasında kalan elemanlar İleri Hasar Bölgesi ’nde, GÖ’yü aşan elemanlar ise Göçme Bölgesi ’nde yer alırlar (Şekil 15.1).

15.3.3. Kesit ve Eleman Hasarlarının Tanımlanması

15.5 veya 15.6 ’da tanımlanan yöntemlerle hesaplanan iç kuvvetlerin ve/veya şekildeğiştirmelerin, 15.3.1 ’deki kesit hasar sınırlarına karşı gelmek üzere tanımlanan sayısal değerler ile karşılaştırılması sonucunda kesitlerin hangi hasar bölgelerinde olduğuna karar verilecektir. Eleman hasarı, elemanın en fazla hasar gören kesitine göre belirlenecektir.