Skip to main content
Skip table of contents

Kesit Hasar Bölgeleri (15.3.2)

Mevcut binaların performans analizinde sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar durumu ve hasar sınırı tanımlanmıştır. Bunlar Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları ve bunların sınır değerleridir. Mevcut yapıların performans değerlendirmesi Kesitlerin hasar bölgelerine göre yapılır. Kritik kesitlerinin hasar bölgeleri Sınırlı Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi, İleri Hasar Bölgesi ve Göçme Bölgesi olarak tanımlanır.


  • Elemanlara otomatik olarak tanımlanan plastik mafsalların kesit hasar durumları, sınır değerleri ve hasar otomatik olarak hesaplanır.

  • Plastik mafsalların kesit hasar durumlarında göre Hasar Bölgesi otomatik olarak belirlenir.


SİMGELER

SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
GÖ = Göçme Öncesi
θp(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
θp(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
θp(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
εc(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı
εs(GÖ) = Göçmenin Önlenmesi performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı
εc(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı
εs(KH) = Kontrollü Hasar performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı
εc(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı
εs(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı


Sünek davranış gösteren elemanlara tanımlanan doğrusal olmayan malzemelerin Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile hesaplanan plastik dönme ve birim şekildeğiştirme değerlerinin sınır değerlerine göre hasar bölgeleri belirlenir.

Plastik mafsalların plastik dönme değerleri,

  • Sınırlı Hasar (SH) sınır değerine ulaşmayan elemanlar Sınırlı Hasar Bölgesi ’nde

  • Sınırlı Hasarı (SH) ve Kontrollü Hasar (KH) sınır değerleri arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi ’nde

  • Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi (GÖ) sınır değerleri arasında kalan elemanlar İleri Hasar Bölgesi 'nde

  • Göçme Öncesi (GÖ) sınır değerini aşan elemanlar Göçme Bölgesi 'nde

yer alırlar. Plastik mafsalların sınır değerleri aşağıda gösterilen moment-plastik dönme grafiğinde işaretlenmiştir. Sınırlı Hasar (SH) değeri görüldüğü üzere sıfır noktasında gösterilmiştir. Bu durumda kesit plastik dönme yapmamış şekildeğiştirmeler elastik sınırlar içerisinde kalmıştır. Bu değer aşıldığı anda diğer bir deyişle kesit akma momenti My değerine ulaştığında kesit plastik şekildeğiştirmeye başlar ve üzerindeki moment sabit kalır. Plastik dönme değeri göçme noktasına ulaşınca kesit taşıyıcılığını yitirir ve göçer.

Aşağıdaki grafikte elemanların kesit hasar bölgelerine göre çizilmiş örnek bir binanın hasar bölgeleri gösterilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.