Skip to main content
Skip table of contents

Kayıt ve Sınır Elemanı Kesişim Öncelik Özellikleri

Giydirme cephe oluşturulurken yatay ve dikey yönde birbirini kesen sınır ve kayıtların kesilme özellikleri Öncelik özelliği ile belirlenir. Giydirme cephe ayarlarında 1’den 20’ye kadar verilebilen öncelik değeri, büyükten küçüğe doğru hiyerarşik olarak artar. En küçük değer en önde demektir ve kayıt çizilirken, onunla kesişen kayıtın önceliğine göre önde ya da arkada bırakılır.

Kısacası öncelik, sınır, yatay ve düşey kayıtlarda kesişim önceliğini belirler. Değer küçüldükçe öncelik artar ve o elamanın kesişimi diğerlerine göre önde yapılır.

Öncelik Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi Dış Cephe başlığı altından ulaşabilirsiniz. Öncelik giydirme cephe ayarları diyaloğunda sınır, dikey ve yatay kayıt sekmelerinde yer almaktadır.

İşlem Adımları

  • Giydirme cephe ayarları diyaloğunu açın.

  • Sınır için 1, dikey kayıt için 3 ve yatay kayıt için 2 öncelik değerlerini seçin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Belirlenen öncelik değerlerine göre kesişimler yapılacaktır.

İşlem adımı

Öncelik ayarları değişmemiş giydirme cephe

Sınır için 1, dikey kayıt için 3 ve yatay kayıt için 2 öncelik değerlerinin seçildiğinde giydirme cephe

Sınır için 3, dikey kayıt için 1 ve yatay kayıt için 2 öncelik değerlerinin seçildiğinde giydirme cephe


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.