Skip to main content
Skip table of contents

Giydirme Cephe Çizim Detayı

Giydirme cephelerin planda çizim detayına Detaylı bölümünden karar verilir.

Detaylı Bölümünün Yeri

Giydirme cephe ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden detaylı bölümüne ulaşabilirsiniz.

Seçenekler

Detaylı

Plan çiziminde elemana ait tüm çizgileri gösterir.

Kota göre çizim

Giydirme cephe elemanın plan çiziminin nasıl olacağını belirler. Örneğin 15 metre yüksekliği olan bir cephede değer 1,5 metre verilirse, cephe 1,5 metre yükseklikten kesilip aşağıya bakılacak şekilde planı çizilir.

Dış yönü göster

Giydirme cephede plan çiziminde, dış tarafın neresi olduğunu gösteren bir ok çizilir. Bu seçenek o okun planda çizilip çizilmeyeceğini belirler.

Giydirme Cephe Çizim Örnekleri

Detaylı seçeneği işaretliyken


Kota göre çizim seçeneği işaretliyken - 150 cm


Kota göre çizim seçeneği işaretliyken - 200 cm


Dış yönü göster seçeneği işaretli değilkenJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.