Skip to main content
Skip table of contents

Giydirme Cephe Modelini Tasarlama

Giydirme cepheyi oluşturan model, eleman şeması sekmesinde tanımlanır. Eleman şemasında, modelin yatay ve dikey olarak kaç kayıttan(ızgara) oluşacağı ve aralarındaki mesafeler girilir. Giydirme cephe objesi de şema olarak tanımlanan bu modelin ardı ardına birleştirilmesi ile oluşturulur.

Eleman Şemasının Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi Dış Cephe başlığı altından ulaşabilirsiniz. Eleman şeması giydirme cephe ayarları diyaloğundadır.

İşlem Adımları

  • Giydirme cephe ayarları diyaloğunu açın.

  • Eleman Şeması sekmesini tıklayın.

  • Modelde T1, T2 isimlendirmeler yatay, M1 ve M2 vb. isimlendirmeler ise dikey kayıt uzunluklarını ifade eder.

  • Dikey kayıt bölümünde ekle butonuna tıklayın. Dikey kayıt aralık değerini 150 cm olarak girin.

  • Yatay kayıt bölümünde ekle butonuna tıklayın. Yatay kayıt aralık değerini 75 cm olarak girin.

  • Önizlemede yaptığınız düzenlemelere göre modül değişecektir.

İşlem adımı

Modelin ilk hali

Dikey kayıt eklenmesi

Yatay kayıt eklenmesi

Modelin son hali


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.