Skip to main content
Skip table of contents

Kapasite oranı 1 'den büyük çıktığında neden uyarı verilmiyor?

Genel Betonarme Ayarları penceresinde "Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği aktif hale getirilirse, eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki elemanın mevcut donatı yerleşimi ile tüm kombinasyonlar dikkate alınarak hesaplanan etkileşim eğrisi sayesinde kapasite oranları kontrolü yapılmaktadır.

image-20240524-080109.png

"Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği aktif hale getirilirse, 3 Boyutlu görselleştirme ekranında kapasite değerleri gösterilmektedir. Kapasite oranının 1 'den büyük olduğu durumlarda ise kırmızı renkle ifade edilmektedir.

"Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği aktif halde değil ise fiber model ile kapasite oranları hesaplanır ancak bir hata olarak verilmez. Aşağıdaki resimde bu durum için bir örnek gösterilmiştir.

"Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği aktif halde ise fiber model ile kapasite oranları hesaplanır ve 1 'den büyük olan oranlar yetersizlik olarak verilir. Aşağıdaki resimde bu durum için bir örnek gösterilmiştir.

Yöntem farklılığından ötürü oluşabilecek bu tutarsızlığı önlemek için elemanlarda "Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif halde hesap yapılması uygun bir çözüm olacaktır.

ideCAD Statik 'te fiber modeli kullanılarak kesit kapasiteleri hesaplanmaktadır. Kesit kapasiteleri hesaplanırken kesit aşağıda gösterildiği şekilde olduğu gibi beton ve donatı liflerine ayrılmaktadır. Daha sonra TBDY 'de tanımlanmış malzeme modeli olan Mander modeli ve TS500 'de verilen koşullar çerçevesinde uygun biçimde kullanılarak daha detaylı bir kesit hesabı yapılır. Daha sonra bu fiberlar (veya lifler) kullanılarak moment-eğrilik analizi yapılır ve kesitin eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisindeki eğilme momenti dayanımı bulunur.

ideCAD Statik 'te kesit kapasiteleri fiber modeli kullanılarak hesaplanmaktadır. Kapasite oranları da fiber modelde kullanılan moment-eğrilik analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme grafiği (soğan eğrisi) 'ne göre hesaplanmaktadır.

Kolonlarda Eksenel kuvvet - İki Eksenli Eğilme Etkileşimi ve Kapasite Oranları

Elemanlardaki donatı oranı eğer "Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif halde değil iken hesaplanıyor ise iki yöntem arasındaki farklılıktan ötürü küçük donatı farklılıkları oluşabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.